Första sidan

15 år gammal Vatjus-Micro Ltd är specialiserade på sina egna produkter för krävande miljöer med datainsamling i ett antal branscher. Den viktigaste produkten är anpassad till kundens systemprojektet, som ofta består av vår utvecklade RUFCO området datorer och sensorer / mätutrustning och programvara. Kvarvarande verksamhet omfattar de ovan nämnda produkter, tillverkning och underhåll (underhåll och uppgraderingar HW / SW). Egenutvecklade moderna apparaten produkter ger teknikkunnande och strategiska möjligheter för systemkonfiguration. Dessutom är tillgången och underhåll slät. Kunderna är i allmänhet stora organisationer och rike noterade bolag, som har pågått asioimissuhteet. Dessutom är utrikeshandeln bedrivs på ett projekt. På grundval av detta och framgångsrik leverans är bra att anta att vi i framtiden kan utveckla aktuell, kundorienterade lösningar.